Wkładki do systemu dostępowego

Dostęp do pomieszczeń na terenie obiektu czasem był dość utrudniony, zwłaszcza w momencie powstania zagrożenia pożarowego czy sytuacji niepożądanej. Mieliśmy co prawda procedury, ułatwiające otwieranie zamków w drzwiach podczas takich sytuacji, aczkolwiek nadal nie były one czasowo satysfakcjonujące, zwłaszcza w trakcie ćwiczeń ewakuacyjnych.

Nowoczesne wkładki Master Key do obiektu przemysłowego

wkładki do zamka na jeden kluczProblemem była szybkość otwierania poszczególnych przejść ewakuacyjnych oraz dostępność kluczy, która była niejednokrotnie przerażająco mała. Klucze były pozostawiane w nieprawidłowych miejscach lub zabierane przez osoby nieupoważnione, a odzyskanie ich czasem graniczyło z cudem. Wprowadzenie systemu dostępowego Master Key było więc jednym z najbardziej skutecznych działań, mających na celu ułatwienie dostępu do pomieszczeń zamkniętych, i przyśpieszenie ruchu osobowego w trakcie ewakuacji. Wkładki do zamka na jeden klucz pasują do dowolnego rodzaju drzwi, kompatybilnych ze zwykłymi wkładami zamkowymi, więc mogły być założone w drzwiach które już były zamontowane na obiekcie. Nie było potrzeby zamawiania drzwi specjalnie przystosowanych do nowych wkładek, a jedynie zamontowanie wkładek we wszystkich skrzydłach, które miały być włączone w skład systemu dostępowego. Klucze do tych drzwi są wydawane tylko kierownikom zmian, oraz wszystkim tym pracownikom którzy muszą stale posiadać dostęp do pomieszczeń technicznych.

Inne osoby nie posiadają dostępu do pomieszczeń włączonych do systemu Master Key, i muszą używać zwykłych kluczy do otwierania zamków. W razie potrzeby, nowe wkładki mogą być wykonane ze zgodnością do istniejącego systemu. Mogą one być zamówione u producenta pierwotnych wkładek, korzystające ze wzoru przypisanego do konkretnego obiektu.


Opublikowano

w

przez

Tagi: