Ile trwa ogłoszenie upadłości?

Mogłoby się wydawać, że założenie firmy jest prostym zadaniem, ale jej prowadzenie już takie nie jest. Konkurencja niemalże w każdej branży jest ogromna, zatem trzeba wiedzieć ja działać, aby nie zostać na szarym końcu za innymi firmami.

Po co się ogłasza upadłość przedsiębiorstwa ?

upadłość przedsiębiorcówNie po to przedsiębiorcy otwierają firmy, aby za kilka lat je zamykać, choć nierzadko tak bywa. Wynika to z przeróżnych powodów, zależnych i niezależnych od właściciela firmy. Jednakże przeważnie na tragiczną sytuację mają wpływ wielomiesięczne lub nawet wieloletnie działania, które stopniowo pogorszały sytuację firmy. Upadłość przedsiębiorców jest najczęściej ogłaszana po trzecim miesiący od momentu zaistnienia niewypłacalności. Zatem firma, która od trzech miesięcy jest niewypłacalna, czyli że jej gotówka oraz środki pieniężne na kontach, nie pozwalają na spłatę zobowiązania. Niektórzy przedsiębiorcy próbują samodzielnie poradzić sobie z taką sytuacją, ale z marnym efektem. Jeżeli zadłużenie ma duże rozmiary, to jedynym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy sądu i związanych z nim specjalistami. Upadłość ma na celu spłatę zobowiązań w jak najszybszym czasie i w jak najwyższej wysokości. Dzięki takiemu działaniu, naliczane odsetki od zadłużenia są anulowane lub umarzane. Do upadłości firmy jest wyznaczany syndyk, który zajmuje się upłynnieniem majątku firmy, pilnuje przebiegu sprawy, sprawdza poziom zadłużenia. Każdy przedsiębiorca dostaje swojego syndyka, który pomaga mu wyjść z kryzysu.

W każdej firmie są jakieś majątki, środki trwałe czy zgromadzone zasoby, które można wykorzystać w firmie na dodatkowe cele. W czasie postępowania upadłościowego, cały majątek firmy zostanie spieniężony i skierowany na spłatę zobowiązań u konkretnych  wierzycieli.


Opublikowano

w

przez

Tagi: