Kategoria: Praca i usługi

  • Wkładki do systemu dostępowego

    Wkładki do systemu dostępowego

    Dostęp do pomieszczeń na terenie obiektu czasem był dość utrudniony, zwłaszcza w momencie powstania zagrożenia pożarowego czy sytuacji niepożądanej. Mieliśmy co prawda procedury, ułatwiające otwieranie zamków w drzwiach podczas takich sytuacji, aczkolwiek nadal nie były one czasowo satysfakcjonujące, zwłaszcza w trakcie ćwiczeń ewakuacyjnych. Nowoczesne wkładki Master Key do obiektu przemysłowego Problemem była szybkość otwierania poszczególnych […]